ابهام‌زدایی معنایی واژه

در زبان‌های طبیعی واژه‌های بسیاری وجود دارند که بسته به بافتاری که در آن قرار گرفته‌اند، تفاسیر مختلفی از معنی

Read more

وردنت

وردنت یک پایگاه داده‌ی بزرگ انگلیسی است. اسم‌ها، فعل‌ها، صفت‌ها و قیدها در مجموعه‌های مترادف شناختی (مجموعه‌مترادف‌ها[۱]) دسته‌بندی شده‌اند که

Read more

الگوریتم هم‌ردیف‌سازی نمونه‌های آوایی با نسخه‌های واجی کلمات در گفتار محاوره‌ای زبان فارسی بر اساس الگوریتم پایه لونشتاین

باید در نظر گرفته شود که می‌خواهیم نمونه‌ای که آوانویسی شده است با نمونه‌ی واج‌نویسی شده‌ی آن هم‌ردیف کنیم. در

Read more

زبان‌ها و گویش‌های استان کرمانشاه

مجموعه‌زبان‌های کردی (بلو، ۳۲۷؛ مک‌کاروس، ۵۸۷) از زبان‌های ایرانی نو شمال‌غربیِ (هیگ، ۸؛ ویندفور، ۱۲) خانواده‌ی بزرگ زبان‌های هندواروپایی هستند.

Read more